Lễ hội âm thanh ánh sáng tại Thành phố Chí Linh

Từ ngày 02/03/2019 đến hết ngày 15/03/2019 tại Thành phố Chí Linh diễn ra Lễ hội âm thanh ánh sáng hoành tráng gần Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc.

Chương trình do công ty E Light Việt Nam tổ chức. Diễn ra từ ngày 02/03/2019 đến hết ngày 15/03/2019 tại Khu nuôi dưỡng người có công trực thuộc Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương. Địa chỉ tại Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.