Sinh viên

DK Linux Hosting Sinh Viên (BBS-M1)

Chỉ với 35.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 500MB
 • Băng thông/ Tháng : 5GB
 • FTP Account : 02
 • MySQL : 02
 • Domains : 01
 • Subdomain : 03
 • Email POP3/webmail : 05
 • Thanh toán tối thiểu : 12 tháng
Đặt Mua

Cá nhân

DK Linux Hosting Cá nhân (BBS-M2)

Chỉ với 50.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 800MB
 • Băng thông/ Tháng : 10GB
 • FTP Account : 04
 • MySQL : 04
 • Domains : 2
 • Subdomain : 05
 • Email POP3/webmail : 10
 • Thanh toán tối thiểu : 06 tháng
Đặt Mua

Giới thiệu

DK Linux Hosting Giới thiệu (BBS-M3)

Chỉ với 70.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 1000MB
 • Băng thông/ Tháng : 30GB
 • FTP Account : 05
 • MySQL : 05
 • Domains : 2
 • Subdomain : 10
 • Email POP3/webmail : 20
 • Thanh toán tối thiểu : 03 tháng
Đặt Mua

Bán hàng

DK Linux Hosting Bán hàng (BBS-H4)

Chỉ với 95.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 1500MB
 • Băng thông/ Tháng : 70GB
 • FTP Account : 07
 • MySQL : 07
 • Domains : 3
 • Subdomain : 20
 • Email POP3/webmail : 30
 • Thanh toán tối thiểu : 03 tháng
Đặt Mua

Doanh nghiệp

DK Linux Hosting Doanh nghiệp (BBS-H5)

Chỉ với 125.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 2000MB
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : 12
 • MySQL : 12
 • Domains : 3
 • Subdomain : 30
 • Email POP3/webmail : 50
 • Thanh toán tối thiểu : 03 tháng
Đặt Mua

Cao cấp

DK Linux Hosting Cao cấp (BBS-H6)

Chỉ với 180.000 đ/tháng
 • Dung lượng lưu trữ : 3000MB
 • Băng thông/ Tháng : Unlimited
 • FTP Account : Unlimited
 • MySQL : 15
 • Domains : 05
 • Subdomain : Unlimited
 • Email POP3/webmail : Unlimited
 • Thanh toán tối thiểu : 03 tháng
Đặt Mua