• Quản trị mạng
  56%
 • Dịch vụ Windows server 2012
  71%
 • Bảo mật
  53%

Hệ thống mạng LAN VPN công ty IQ Hà Nội

Công ty TNHH IQ Hà Nội là công ty chuyên về tư vấn du học và xuất khẩu lao động Hàn Quốc. Dữ liệu về hợp đồng, hồ sơ của học viên là cực kỳ quan trọng, chính vì vậy IQ Hà Nội tin tưởng và giao cho chúng tôi việc thiết kế và xây dựng hệ thống mạng nội bộ của công ty.

Yêu cầu hệ thống mạng công ty bao gồm:

 • Đảm bảo chia sẻ các tài nguyên dùng chung như máy in, máy tính, file dữ liệu.
 • Đảm bảo an toàn tuyệt đối về dữ liệu kể các các trường hợp cháy, hỏng máy chủ.
 • Đảm bảo truy cập hệ thống mạng nội bộ từ bất kỳ nơi đâu thông qua hệ thống VPN
 • Giám sát hoạt động của các máy tính nội bộ.
 • Bảo mật hệ thống mạng công việc và mạng wifi của khách.

Hiện nay hệ thống mạng hoạt động ổn định, đảm bảo thuận tiện trong quá trình chia sẻ và dùng chung tài nguyên. Hệ thống đảm bảo yếu tố bảo mật và an toàn dữ liệu.